Staan ze bij jullie in de overlevingsstand?

Klagen jullie medewerkers en leidinggevenden over een te hoge werkdruk? Wijst het MTO keer op keer dat medewerkers het gevoel hebben geleefd te worden? Gaan medewerkers op de werkvloer om als dominostenen als gevolg van werkstress? Komt de kwaliteit van jullie dienstverlening af en toe in het gedrang door dit alles? Grote kans dat veel medewerkers in de overlevingsstand staan. Ook grote kans dat jullie organisatie cultuur deze werkdruk & manier van organiseren versterkt. En als dat het geval is, kun je hier ook beter zo snel mogelijk samen wat aan doen!

Leiderschap & Nooit meer te druk!

Productiviteit op de werkvloer is, hoewel niet onderscheidend, zeker niet slecht.  Maar wanneer ‘druk  zijn’ op de werkvloer als een succesmethode/doel op zich wordt gezien en medewerkers hier last van krijgen, is het belangrijk om de handen ineen te slaan en te werken aan positieve productieve gewoontes met alle betrokkenen: medewerkers & leidinggevenden! En wanneer jullie het welzijn van jullie medewerkers echt belangrijk vinden, maar zien dat het er op de werkvloer toch anders uitziet, is het belangrijk hier wat aan te doen vanuit leiderschap.

Gaan jullie voor Nooit meer te druk! of Gezonde Drukte?

Bij gezonde drukte denk je aan een werkvloer met bedrijvigheid waar leiders bewust leidinggeven, het ze lukt om echte aandacht te geven aan medewerkers, het strategisch sturen op ontwikkeling en het werken vanuit een toegevoegde waarde. Bij gezonde drukte denk je ook aan een werkvloer waar medewerkers zich gezien en erkend voelen en op hun beurt in staat gesteld worden om het verschil te maken naar klanten en collega’s. Het Programma Gezonde Drukte gaat dus echt verder dan het vermijden van Te Druk zijn.

Gezonde Drukte gaat over je werk doen met passie, plezier en energie en de juiste aandacht voor je werk, je collega’s en jezelf! Dankzij de unieke positieve en prikkelende aanpak van Nicole & Annelijn van Shining Xcellence zijn medewerkers meer dan bereid te kijken wat zij zelf voor stappen kunnen nemen in houding & gedrag om hun werkdruk te verminderen, maar ook die van collega’s/medewerkers. Zoals Tony Crabbe de auteur van Nooit Meer Te Druk zegt: begin met gezonde gewoontes die je helpen om drukte te vermijden in plaats van te moeten weerstaan of te vermijden. De duurzaamheid van de opbrengst waarborgen wij middels waarderende training & coaching op het gebied van Cultuur, Identiteit, Overtuigingen, Samenwerken, Gedrag,  Werken vanuit Kwaliteiten, Communicatie en Leiderschap.

Programma Gezonde Drukte

Het Programma is gebaseerd op de theorie en de inzichten uit de boeken: Nooit Meer Te Druk (Druk zijn is alleen voor sukkels) van Tony Crabbe, Getting Things Done van David Allen en First Things First van Stephen Covey. Maar onze aanpak wordt door deelnemers als bekrachtigend & verbindend ervaren. Er ontstaat een betere samenwerking, een positievere werksfeer & medewerkers hebben meer het gevoel dat ze ‘leider’ in plaats van ‘lijder’ van hun eigen leven en werk zijn.

Zo lukt het ons, zelfs op werkplekken waar veel signalen van te hoge werkbelasting zijn en op plekken waar het anderen eerder niet gelukt is,  een verschil te maken en het tij te keren. Uiteraard is dit programma altijd maatwerk. Dat betekent dat we eerst inventariseren wat er speelt. Daarna kunnen we een passend voorstel maken. Dit kan zowel online als live.

Neem hier contact op voor een Gezonde Drukte Inventarisatie

Super zinnig. We moeten dit samen doen en ik heb nu ook al een idee wat ik daar zelf in wil oppakken als directielid! Maar zag ook de medewerkers geraakt en bewuster van hun aandeel.

Yask | Directie

Prachtige dag samen beleefd. Tijd maken voor het bewust aandacht geven aan de dingen die er zakelijk en privé toe doen. En dat samen is ook de uitdaging. Iedereen heeft zijn rol hierin te nemen.

Bayer Cropscience | Directie

Met een oneindig aantal mails en uitdagingen, moeten we zelf kijken wie we hierin zijn en wat we hierin willen doen! Je bewustzijn van je eigen rol hierin, dat is echt goed!

ABN AMRO | Manager

Wij willen dat iedereen samen van medewerker op de werkvloer tot manager zijn bijdrage doet. Dit programma is positief, helpt mensen meer in hun kracht te staan en werkt verbindend!

Gemeente HLT | Manager

Wil je eerst kennismaken met ons Programma Nooit Meer te Druk – Gezonde Drukte in een kennismakingsworkshop? Kijk dan hier!

Wanneer weet je dat het tijd is voor het programma Gezonde Drukte?

  • Medewerkers klagen vaak over te hoge werkdruk
  • Medewerkers hebben soms rare fysieke klachten (hoofdpijn, buikpijn, rugpijn)
  • Medewerkers kunnen zich in het weekend slecht ontspannen
  • Medewerkers hebben een kort lontje
  • Medewerkers kunnen lastig nee zeggen tegen extra werkzaamheden
  • Medewerkers werken structureel over
  • De sfeer op de werkvloer heeft te leiden onder de werkdruk
  • Werkdruk zorgt ervoor dat er meer fouten gemaakt
  • Werkdruk zorgt ervoor dat medewerkers hun afspraken niet goed na komen
  • Medewerkers mailen elkaar tot ’s avonds laat en ook in het weekend

Lees hier interessante artikelen over werkstress en de visie van Tony Crabbe en David Allen hierop.