Privacyverklaring

Nicole Vening h/o Unicole Training & Coaching, Shining Xcellence, Smoorverliefd

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Nicole Vening h/o Unicole Training & Coaching, Shining Xcellence, Smoorverliefd: Coaching, Training, Advies (hierna verder te noemen: “Nicole Vening”). In deze verklaring verschaft Nicole Vening informatie over de persoonsgegevens die door Nicole Vening worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Nicole Vening gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nicole Vening verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Nicole Vening is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Nicole Vening: Coaching, Training, Advies, gevestigd aan de Bulthuisweg 12, 3632JL te Loenen aan de Vecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279987, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

  1. Welke persoonsgegevens verwerkt Nicole Vening?

Nicole Vening verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website, of middels het invullen van één of meerdere Strenghtscope testen. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

 

  1. Verwerkt Nicole Vening bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Nicole Vening verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij Nicole Vening daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. Nicole Vening verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

 

  1. Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

Nicole Vening verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met Nicole Vening hebt gesloten, zoals een coaching traject, de Strenghtscope test. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken.

 

Personaliseren van onze website

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt. Nicole Vening maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan Nicole Vening verstrekte informatie door Nicole Vening worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

 

  1. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Nicole Vening verkoopt, verhuurt en deelt jouw gegevens niet aan of met derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Nicole Vening hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nicole Vening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

  1. Maakt Nicole Vening gebruik van cookies?

Nicole Vening maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.


Analytische cookies

Nicole Vening gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Nicole Vening. Nicole Vening heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Nicole Vening krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Nicole Vening heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Nicole Vening maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft Nicole Vening ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

 

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van Nicole Vening te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen

daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

 

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

  1. Opslag van persoonsgegevens

Door Nicole Vening verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegevens aan of opgeslagen op servers buiten de EU.

 

  1. Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens door zoekmachines, zoals Google, worden door Nicole Vening afgeschermd. Op die manier beschermen we jouw persoonsgegevens tegen openbaarmaking. Ook publiceert Nicole Vening de door jou verstrekte persoonsgegevens niet openbaar op haar website.

 

  1. Bewaartermijn

Nicole Vening zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens 3 maanden na afronding van de overeenkomst.

 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering telefonisch of in een persoonlijk gesprek doen of per e-mail sturen naar mail@naomibarnouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Nicole Vening zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Dataportabiliteit

Op verzoek zal Nicole Vening jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Nicole Vening de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Nicole Vening in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd.

 

10.Beveiliging

Nicole Vening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@naomibarnouw.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 mei 2018. Indien Nicole Vening een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens

werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.