Maatwerk in Waarderende Interventies

Shining Xcellence is specialist in maatwerk waarderende interventies op het gebied van Medewerker betrokkenheid, Cultuur & Leiderschap, Management Development & Team Coaching/ Team Performance. Wij adviseren directie, HR Managers & Leiders binnen organisaties op welke manier zij veranderingen het beste vorm kunnen geven. Wij reiken hierbij praktische tools aan en daarnaast coachen & trainen wij deze leiders om de juiste houding & cultuur te creëren waaronder deze veranderingen ook kunnen plaatsvinden.  Afhankelijk wat nodig is, verzorgen wij ook interventies op medewerkers niveau.

Altijd co-creatie

Wij zorgen ervoor dat de verandering van jullie organisatie jullie ook als  organisatie versterkt. Verandering moeten niet aanvoelen als een  opgedrongen kunstje. Wanneer je de belangrijkste betrokkenen hierbij ook daadwerkelijk betrekt en een rol geeft in het proces, waarbij iedereen binnen je organisatie kan vertrouwen op zijn of haar Sterke Punten, wordt veranderen veel lichter en uitvoerbaar.

Co-creatie in de praktijk

Na een gedegen intake, geven wij onze klanten advies op welke wijze zij hun met behulp van het activeren van betrokkenen (stakeholders) de beste en meest duurzame resultaten kunnen bereiken. Wij kijken dan ook echt naar interne kennis & kunde om de interventies samen met ons vorm te geven en te begeleiden. Vaak maken wij hiervoor gebruik van een team van interne medewerkers. Gedurende de periode van interventies houden wij zeer regelmatig vinger aan de pols. Wij evalueren dikwijls met een delegatie van stakeholders over de bereikte resultaten en de verder gewenste ontwikkeling.

Optimaal rendement op investering

De praktijk leert dat doordat wij alleen daarmee aan de slag gaan wat echt nodig is én door het creëren van de optimale omstandigheden die de resultaten van onze interventies optimaliseren en verduurzamen, de kosten liggen hierdoor niet alleen lager dan bij een vooruit gecalculeerde oplossing. Ons streven is een ROI (return on investment) van miminaal 100% bij afloop van het traject.

Nieuwsgierig naar wat wij voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Een interventie met partners Fons en Nicole gefilmd door één van onze klanten

Simon Sinek spreekt hier over leiderschap, het realiseren van betrokkenheid en waarom kortdurende interventies zelden werken

De grote constante van de afgelopen jaren is verandering!
Wanneer heb jij iets voor het laatst voor het eerst gedaan?